Shiomi-dake 2

Shiomi-dake (3152 m) seen from Eboshi-dake.
October 21, 2007

4/16 ©Stephan Zschiesche